Znak Obec Těšovice

Staré vyhlášky ke stažení


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů doc
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 6/2013 doc
Vyhláška o požární ochraně č. 3/1999 doc
Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku č. 2/2001 doc
Vyhláška o místních poplatcích č. 1/2001 doc

Zpět