Znak Obec Těšovice

Monitoring provozu lanového mostu Těšovice  Z důvodu získání finančního příspěvku za účelem rekonstrukce lanového mostu v Těšovicích, se v měsíci březnu prováděl monitoring provozu tohoto mostu. Tímto chci poděkovat všem dobrovolníkům, kteří i v nepříliš příznivém počasí provedli statistické sčítání a napomohli mi tímto ke zplnění zadaného úkolu.
  "Houpací" most je nejhoupavějším mostem v širokém okolí. Spojuje obce Těšovice a Královské Poříčí přes řeku Ohři. Je součástí cyklostezky a svým významem je nenahraditelný. Usnadňuje dostupnost úseku Sokolov (Michal)-Těšovice-Král.Poř. jak pěším a cyklistům, tak motoristům jednostopých vozidel. Most je využíván nejen turisticky, ale i pro cesty do školských zařízení, zaměstnání, na sportovní a kulturní akce v uvedených obcích.
  Pro obec jako takovou je "houpačák" nejcharakterističtější doménou. Stejně jako byl kdysi i hostinec U slunce, který již pozbyl svého dřívějšího významu. Nakonec, zeptejte se koho chcete :
Těšovice? - to je "houpačák".
Nebo chcete-li jinak : houpačák? - to jsou Těšovice.
  A co budoucnost? Všichni víme, kam houpačák patří. Doufám, že i přes všechna finanční úskalí zastupitelé nedopustí, aby si jej osojil někdo jiný. Jakože Praha má své Hradčany, my máme náš Houpačák...!?

    Klepáček Pavel

JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY

10. března sobota 8.00 - 20.00 hod ( slunečno 0-12 °C )
Celkem 346 osob ( pěší 302 ; cyklo 44 )

20. březen úterý 5.00 - 20.00 hod ( zataženo 0-6 °C )
Celkem 162 osob ( pěší 135 ; cyklo 27 )

VÝSLEDKY CELKEM

Celkem osob : 508 ( pěší : 437 , cyklo : 71 )
Průměr osob/den : 254

Zde najdete dokumenty týkající se monitoringu:

Zápis z akcedoc
Tabulkový zápisxls

Zpět