Znak Obec Těąovice

Úřední deska

HistorieZpět

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 12. 12. 2018
Vyvěšeno 4. 12. 2018


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 13. 12 . 2018
Vyvěšeno 4. 12. 2018


Plánované přerušení elektřiny
Vyvěšeno 28. 11. 2018


Oznámení pro veřejnost - VHP Synthomer
Vyvěšeno 28. 11. 2018


Návrh rozpočtu obce Těšovice na rok 2019
Vyvěšeno 23. 11. 2018


Vyvěšen zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. 11. 2018
Vyvěšeno 14. 11. 2018


Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 20. 10. 2018


Informace k volbám do obecního zastupitelstva 2018
Vyvěšeno 20. 9. 2018


Informace k volbám do senátu 2018
Vyvěšeno 20. 9. 2018


Obec Těšovice vyhlašuje záměr prodeje pozemku 3974/5 o výměře 100 m2 a pozemku č.p. 1358/21 o výměře 333 m2
Vyvěšeno 12. 9. 2018


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 26. 9. 2018
Vyvěšeno 12. 9. 2018


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 13. 9. 2018
Vyvěšeno 1. 9. 2018


Záměr Obce Těšovice prodat pozemek
Vyvěšeno 22. 08. 2018


Záměr Obce Těšovice prodat pozemek
Vyvěšeno 15. 08. 2018


Rozhodnutí hejtmanky o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Vyvěšeno 30. 7. 2018


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 30. 7. 2018
Vyvěšeno 16. 7. 2018


Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního rozvoje po vydání Aktualizace č. 1
Vyvěšeno 2. 7. 2018


Záměr Obce Těšovice prodat pozemek
Vyvěšeno 20. 6. 2018


Oznámení o zahájení územního řízení - oplecení D6
Vyvěšeno 13. 6. 2018


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 27. 6. 2018
Vyvěšeno 13. 6. 2018


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 30. 5. 2018
Vyvěšeno 23. 5. 2018


Záměr Obce Těšovice prodat pozemky
Vyvěšeno 02. 05. 2018


Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018
Vyvěšeno 27. 4. 2018


SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ
Vyvěšeno 12. 3. 2018


OZNÁMENÍ - Domovní vrtaná studna, k. ú. Těšovice, p. p. č. 4002/47
Vyvěšeno 19. 2. 2018


Závěrečný účet 2017
Vyvěšeno 19. 2. 2018


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 22. 2. 2018
Vyvěšeno 12. 2. 2018


Seznámení právnických a fyzických osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení
Vyvěšeno 3. 2. 2018


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšovice za rok 2017
Vyvěšeno 21. 1. 2018


Střednědobý výhled rozpočtu Obce Těšovice na roky 2019 a 2020
Vyvěšeno 7. 12. 2017


Rozpočet 2018
Vyvěšeno 7. 12. 2017


Rozpočtové opatření č.4/2017
Vyvěšeno 7. 12. 2017


Obecně závazná vyhláška Obce Těšovice č. 1/2017
Vyvěšeno 7. 12. 2017


Plán inventur 2017
Vyvěšeno 7. 12. 2017


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 7. 12. 2017
Vyvěšeno 4. 12. 2017


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 4. 12. 2017
Vyvěšeno 27. 11. 2017


Záměr Obce Těšovice pronajmout pozemek
Vyvěšeno 23. 11. 2017


Záměr Obce Těšovice prodat pozemek
Vyvěšeno 23. 11. 2017


Záměr Obce Těšovice o nepeněžitém vkladu do společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o.
Vyvěšeno 17. 11. 2017


Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Vyvěšeno 8. 11. 2017


Návrh rozpočtu na rok 2018
Vyvěšeno 6. 11. 2017


Vyhlášení záměru OU Těšovice
Vyvěšeno 6. 11. 2017


usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
Vyvěšeno 3. 11. 2017


Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Vyvěšeno 30. 10. 2017


Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Vyvěšeno 20. 10. 2017


Záměr prodeje pozemků
Vyvěšeno 17. 10. 2017


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 7. 9. 2017
Vyvěšeno 30. 8. 2017


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 4. 9. 2017
Vyvěšeno 24. 8. 2017


Veřejná vyhláška
Vyvěšeno 3. 8. 2017


Rozpočtový výhled na rok 2019 a 2020
Vyvěšeno 24. 7. 2017


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 26. 7. 2017
Vyvěšeno 12. 7. 2017


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 22. 6. 2017
Vyvěšeno 14. 6. 2017


Záměr prodeje pozemku
Vyvěšeno 12. 6. 2017


Zpět