Znak Obec Těšovice

Úřední deska

HistorieZpět

Pozvánka na 3. ročník Těšovičáku - turnaj v malé kopané v sobotu 29.6.2019
Vyvěšeno 21. 6. 2019


Závěrečný účet za rok 2018
Vyvěšeno 21. 6. 2019


Souhrn schválených usnesení č. 105/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 13.6.2019
Vyvěšeno 21. 6. 2019


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 24. 6 . 2019
Vyvěšeno 14. 6. 2019


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 13. 6. 2019
Vyvěšeno 5. 6. 2019


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšovice za rok 2018
Vyvěšeno 24. 5. 2019


Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Vyvěšeno 24. 5. 2019


Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 - zasedání členů okrskových komisí
Vyvěšeno 1. 5. 2019


Souhrn schválených usnesení č. 104/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.4.2019
Vyvěšeno 1. 5. 2019


Ceník pronájmů obecních pozemků
Vyvěšeno 1. 5. 2019


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
Vyvěšeno 28. 4. 2019


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 25. 4 . 2019
Vyvěšeno 18. 4. 2019


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 25. 4. 2019
Vyvěšeno 18. 4. 2019


Poděkování za účast na Čištění řeky Ohře 2019
Vyvěšeno 18. 4. 2019


Záměr obce Těšovice prodat a koupit pozemek
Vyvěšeno 5. 4. 2019


Oznámení o místu a datu konání voleb do Evropského parlamentu
Vyvěšeno 2. 4. 2019


Pozvánka na akci Čištění řeky Ohře 6. 4. 2019
Vyvěšeno 15. 3. 2019


Pozvánka na oslavu MDŽ 8. 3. 2019
Vyvěšeno 5. 3. 2019


Souhrn schválených usnesení ze zasedání OÚ Těšovice ze dne 12.2.2019
Vyvěšeno 19. 2. 2019


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 28. 2 . 2019
Vyvěšeno 19. 2. 2019


Výroční zpráva o činnosti OÚ Těšovice v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
Vyvěšeno 13. 2. 2019


Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 1/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno 13. 2. 2019


Přehled rizik ohrožujících obec Těšovice

Analýza rizik - mapa
Vyvěšeno 5. 2. 2019


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 12. 2. 2019
Vyvěšeno 5. 2. 2019


Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno 13. 1. 2019


Rozpočet obce 2019
Vyvěšeno 21. 12. 2018


Zpráva o uplatňování Územního plánu Těšovice 2014 - 2018

Projednání zprávy o oplatňování Územního plánu Těšovice 2014 - 2018
Vyvěšeno 21. 12. 2018


Ceník pro oceňování věcných břemen
Vyvěšeno 21. 12. 2018


Odpověď na žádost o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vyvěšeno 10. 12. 2018


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 12. 12. 2018
Vyvěšeno 4. 12. 2018


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 13. 12 . 2018
Vyvěšeno 4. 12. 2018


Návrh rozpočtu obce Těšovice na rok 2019
Vyvěšeno 23. 11. 2018


Vyvěšen zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. 11. 2018
Vyvěšeno 14. 11. 2018


Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 20. 10. 2018


Informace k volbám do obecního zastupitelstva 2018
Vyvěšeno 20. 9. 2018


Informace k volbám do senátu 2018
Vyvěšeno 20. 9. 2018


Obec Těšovice vyhlašuje záměr prodeje pozemku 3974/5 o výměře 100 m2 a pozemku č.p. 1358/21 o výměře 333 m2
Vyvěšeno 12. 9. 2018


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 26. 9. 2018
Vyvěšeno 12. 9. 2018


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 13. 9. 2018
Vyvěšeno 1. 9. 2018


Záměr Obce Těšovice prodat pozemek
Vyvěšeno 22. 08. 2018


Záměr Obce Těšovice prodat pozemek
Vyvěšeno 15. 08. 2018


Rozhodnutí hejtmanky o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Vyvěšeno 30. 7. 2018


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 30. 7. 2018
Vyvěšeno 16. 7. 2018


Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění Zásad územního rozvoje po vydání Aktualizace č. 1
Vyvěšeno 2. 7. 2018


Záměr Obce Těšovice prodat pozemek
Vyvěšeno 20. 6. 2018


Oznámení o zahájení územního řízení - oplecení D6
Vyvěšeno 13. 6. 2018


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 27. 6. 2018
Vyvěšeno 13. 6. 2018


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 30. 5. 2018
Vyvěšeno 23. 5. 2018


Záměr Obce Těšovice prodat pozemky
Vyvěšeno 02. 05. 2018


Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018
Vyvěšeno 27. 4. 2018


SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ
Vyvěšeno 12. 3. 2018


OZNÁMENÍ - Domovní vrtaná studna, k. ú. Těšovice, p. p. č. 4002/47
Vyvěšeno 19. 2. 2018


Závěrečný účet 2017
Vyvěšeno 19. 2. 2018


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 22. 2. 2018
Vyvěšeno 12. 2. 2018


Seznámení právnických a fyzických osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení
Vyvěšeno 3. 2. 2018


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšovice za rok 2017
Vyvěšeno 21. 1. 2018


Střednědobý výhled rozpočtu Obce Těšovice na roky 2019 a 2020
Vyvěšeno 7. 12. 2017


Rozpočet 2018
Vyvěšeno 7. 12. 2017


Rozpočtové opatření č.4/2017
Vyvěšeno 7. 12. 2017


Obecně závazná vyhláška Obce Těšovice č. 1/2017
Vyvěšeno 7. 12. 2017


Plán inventur 2017
Vyvěšeno 7. 12. 2017


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 7. 12. 2017
Vyvěšeno 4. 12. 2017


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 4. 12. 2017
Vyvěšeno 27. 11. 2017


Záměr Obce Těšovice pronajmout pozemek
Vyvěšeno 23. 11. 2017


Záměr Obce Těšovice prodat pozemek
Vyvěšeno 23. 11. 2017


Záměr Obce Těšovice o nepeněžitém vkladu do společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o.
Vyvěšeno 17. 11. 2017


Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Vyvěšeno 8. 11. 2017


Návrh rozpočtu na rok 2018
Vyvěšeno 6. 11. 2017


Vyhlášení záměru OU Těšovice
Vyvěšeno 6. 11. 2017


usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
Vyvěšeno 3. 11. 2017


Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Vyvěšeno 30. 10. 2017


Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Vyvěšeno 20. 10. 2017


Záměr prodeje pozemků
Vyvěšeno 17. 10. 2017


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 7. 9. 2017
Vyvěšeno 30. 8. 2017


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 4. 9. 2017
Vyvěšeno 24. 8. 2017


Veřejná vyhláška
Vyvěšeno 3. 8. 2017


Rozpočtový výhled na rok 2019 a 2020
Vyvěšeno 24. 7. 2017


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 26. 7. 2017
Vyvěšeno 12. 7. 2017


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 22. 6. 2017
Vyvěšeno 14. 6. 2017


Záměr prodeje pozemku
Vyvěšeno 12. 6. 2017


Zpět