Znak Obec Těšovice
Zpět

Historie úřední desky


Plánované přerušení elektřiny
Vyvěšeno 28. 11. 2018


Oznámení pro veřejnost - VHP Synthomer
Vyvěšeno 28. 11. 2018


Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Vyvěšeno 25. 1. 2018


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 7. 6. 2017
Vyvěšeno 26. 5. 2017


Pozvánka na setkání s hejtmankou KK
Vyvěšeno 22. 3. 2017


Záměr prodeje pozemků
Vyvěšeno 22. 3. 2017


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 8. 3. 2017
Vyvěšeno 22. 2. 2017


Oznámení pro zahrádkáře
Vyvěšeno 23. 1. 2017


Výroční zpráva o činnosti OÚ Těšovice v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
Vyvěšeno 21. 1. 2017


Oznámení o zahájení správního řízení
Vyvěšeno 25. 12. 2016


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno 13. 12. 2016


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 12. 12. 2016
Vyvěšeno 5. 12. 2016


Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno 2. 11. 2016


Oznámení o době a místě konání voleb
Vyvěšeno 28. 9. 2016


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ochranná pásma letiště Karlovy Vary a ochranné pásmo světelných zařízení
Vyvěšeno 22. 9. 2016


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 26. 9. 2016
Vyvěšeno 16. 9. 2016


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 8. 9. 2016
Vyvěšeno 31. 8. 2016


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 20. 6. 2016
Vyvěšeno 8. 6. 2016


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 9. 6. 2016
Vyvěšeno 1. 6. 2016


Oznámení záměru obce:
Odprodej pozemku kat.č.p. 1440/5 o výměře 327m2
Vyvěšeno 25. 5. 2016


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 25. 4. 2016
Vyvěšeno 15. 4. 2016


Pozemky navržené k odprodeji
Vyvěšeno 4. 4. 2016


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 30. 3. 2016
Vyvěšeno 30. 3. 2016


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 15. 2. 2016
Vyvěšeno 3. 2. 2016Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Vyvěšeno 11. 1. 2016


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 21. 1. 2016
Vyvěšeno 11. 1. 2016


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 9. 12. 2015
Vyvěšeno 1. 12. 2015


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 3. 12. 2015
Vyvěšeno 25. 11. 2015


TĚŠOVICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Výzva k podání nabídky na stavební práce zadané mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - veřejná zakázka malého rozsahu
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadané mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Vyvěšeno 3. 11. 2015


Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o aktualizaci záplavového území řeky Ohře
Vyvěšeno 22. 10. 2015


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 22. 10. 2015
Vyvěšeno 7. 10. 2015


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 14. 9. 2015
Vyvěšeno 7. 9. 2015


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 10. 9. 2015
Vyvěšeno 31. 8. 2015


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 11. 6. 2015
Vyvěšeno 27. 5. 2015


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 3. 6. 2015
Vyvěšeno 27. 5. 2015


Veřejná vyhláška KV kraje
Vyvěšeno 25. 5. 2015


Rádost o odkoupení pozemku Jan Matyšek
Vyvěšeno 27. 4. 2015


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těšovice 13. 4. 2015
Omlouvám se tímto za pozdní vyvěšení této pozvánky na zasedání zastupitelstva. Pozvánku jsem od starosty obce obdržel dne 2.4.2015 - tedy den po vyvěšení předchozí pozvánky na zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje. Domníval jsem se, že jde znovu o to samé, a proto ji nevyvěsil. Omlouvám se za způsobené problémy. Václav Bauer- webmaster

Vyvěšeno 13. 4. 2015


Písemná zpráva o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole ve smyslu ustanovení §10 odst. 2 zákona o kontrole
Vyvěšeno 1. 4. 2015


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 16.4.2015
Vyvěšeno 1. 4. 2015


Rádost o odkoupení pozemku Jan Matyšek
Vyvěšeno 11. 3. 2015


V sekci vyhlášky byla publikována Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Na vyhlášky
Vyvěšeno 24. 2. 2015


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 26.2.2015
Vyvěšeno 18. 2. 2015


Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16.2.2015
Vyvěšeno 9. 2. 2015

Vyhodnocení materiálu z kontroly ze 4.9.2014
Vyvěšeno 30. 1. 2015


Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 12.2.2015
Vyvěšeno 28. 1. 2015


Územní plán obce Těšovice
Vyvěšeno 4. 1. 2015


Usnesení zastupitelstva obce
Vyvěšeno 8. 12. 2014


Veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán Těšovice
Vyvěšeno 8. 12. 2014


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Těšovice dne 8.12.2014
Vyvěšeno 28. 11. 2014


Program 7. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 11.12.2014
Vyvěšeno 26. 11. 2014


Svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Těšovice
Vyvěšeno 22. 10. 2014


Informace konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Těšovice
Vyvěšeno 22. 10. 2014


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce část 1
Vyvěšeno 11. 10. 2014


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce část 2
Vyvěšeno 11. 10. 2014


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva Těšovice
Vyvěšeno 25. 9. 2014


O z n á m e n í o době a místě konání voleb
Vyvěšeno 25. 9. 2014


Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
Vyvěšeno 8. 9. 2014


Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 3. 9. 2014
Vyvěšeno 25. 8. 2014


Veřejná vyhláška
Vyvěšeno 25. 6. 2014


OÚ Těšovice zveřejňuje žádost pana Leichta se záměrem odkoupit od obce Těšovice část pozemku 1440/5.
Vyvěšeno 15. 6. 2014


Oznámení o veřejném projednání
Vyvěšeno 18. 6. 2014


ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Vyvěšeno 14. 5. 2014


Obec Těšovice oznamuje záměr prodeje pozemku na základě žádosti p. Kůty o odprodej pozemku č.1422/3a 1440/18 v KÚ Těšovice.
Vyvěšeno 12. 5. 2014


Na základě žádosti pana Rakovana, vyhlašuje Obec Těšovice záměr prodat pozemky 1487/4,3978/3 a 3977/4
Vyvěšeno 4. 5. 2014


Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích
Vyvěšeno 4. 12. 2013


PŘÍLOHA č.1 - veřejná prostranství k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013
Vyvěšeno 4. 12. 2013


MěÚ Sokolov - Územní rozhodnutí
Vyvěšeno 2. 10. 2013


Manželé Nedvídkovi: Rádost o odkup pozemku
Vyvěšeno 28. 8. 2013


Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.8.2013
Vyvěšeno 12. 8. 2013


Rádost o pronájem, případně odkoupení pozemků
Vyvěšeno 3. 7. 2013


Program 4. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 13. 6. 2013
Vyvěšeno 3. 6. 2013


Program 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 18. 4. 2013
Vyvěšeno 8. 4. 2013


Oznámení o prodeji pozemku 1442-50
Vyvěšeno 3. 4. 2013


Obecně závazná vyhláška č. 5/2013
Vyvěšeno 2. 4. 2013


Vyhlášení veřejné soutěže
Vyvěšeno 26. 3. 2013


Program 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 25. 3. 2013
Vyvěšeno 18. 3. 2013


Oznámení o prodeji pozemku
Vyvěšeno 11. 3. 2013


Veřejná vyhláška k Návrhu UP Těšovice
Návrh ÚP umístěn na http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=133
Vyvěšeno 1. 2. 2013


Program 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 13. 12. 2012
Vyvěšeno 3. 12. 2012


Program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje


Zápis z výběrového řízení na vybudování dětského hřiště a víceúčelového hřiště


Vyhlášení opakovaného výběrového řízení na vybudování dětského hřiště a víceúčelového hřiště


Program 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje


Vyhlášení výběrového řízení na vybudování dětského hřiště a víceúčelového hřiště


Program 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje


Návrh zadání územního plánu Těšovice


Oznámení zadání územního plánu Těšovice


Připomínky občanů obce Těšovice k UP


Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím


Program 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 15.9.2011


Program 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 1.7.2011


Program Náhradního 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 1.7.2011


Program 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 16.6.2011


Oznámení o přidělení zakázky


Tabulka posouzení nabídek


Přerušení územního řízení


Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 17.2.2011


Výsledky voleb 2010


OZNÁMENÍ


ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE


Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 16.9.2010


Územní rozhodnutí - Mudrovi


Nařízení hejtmana


Zkouška znalosti hub


Návrh veřejného projednání ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE


Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 21.1.2010


Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 10.12.2009


Vyhlaska

Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 22.1.2009


Rozhodnutí o umístění stavby - Vavřínkovi


Rozhodnutí o umístění stavby - Jan Matyšek


Stavební povolení - R6 Sokolov - Nové Sedlo


Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 12. 11. 2008
ke stažení Z D E


Povinné očkování proti katarální horečce ovcí


Stavba - oznámení doc
Szokolai - oznámení doc
Územní rozhodnutí doc
Program 4. jednání Zastupitelstva Karlovarské kraje 21. června 2007 pdf
Oznámení doc
Program 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 15. března 2007 doc
Program 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 25. ledna 2007 doc doc
Program 9. mimořádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 14. prosince 2006 doc
Program 8. mimořádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 19. října 2006 pdf
Program 7. řádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 21. září 2006 pdf
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 27. 7. 2006 doc
NAŘÍZENÍ Karlovarského kraje č. 3/2006 doc
Program 5. mimořádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 1.7.2006 pdf
Program 4. mimořádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 6.6.2006 pdf
Program 3. řádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 20.4.2006 pdf
Krajská veterinární správa - úhyn ptáků pdf

Zpět Domu